Piotr Potocki Roboty Drogowe i Ziemne

PPHU Piotr Potocki
23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 63
woj. lubelskie

Dotacje

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Lublinie
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
tel. 81 46 23 800 - sekretariat
fax 81 46 23 840
Telefony do punktu informacyjnego
81-46-23-831
81-46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 800 888 776, 81 44 16 750
e-mail: rpo@lubelskie.pl, drr@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
www.lubelskie.pl

 

Dotychczas korzystaliśmy z następującego wsparcia Unii EuropejskiejI - Wsparcie z funduszy przedakcesyjnych Phare
1 Tytuł projektu Zakup ciągników siodłowych w ilości 2 szt. oraz naczep w ilości 3 szt.
Źródło finansowania Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - Program Phare 2000 SSG-PL 0008.03.02.003
Numer umowy o dofinansowanie PL. 0008.03.02.003.11.0491
Wartość całkowita 200.000,00 EUR
Kwota dofinansowania 50.000,00 EUR
 
2 Tytuł projektu Zakup maszyn do prac drogowych, budownictwa i wózka widłowego
Źródło finansowania Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - Program Phare 2002 SSG - 2002/000-580.06.05
Numer umowy o dofinansowanie 2002/000-580.06.05/03/1/0294
Wartość całkowita 38.495,22 EUR
Kwota dofinansowania 19.247,61 EUR
 
3 Tytuł projektu Wprowadzenie nowej usługi-serwisowania opon oraz stworzenie profesjonalnego stanowiska transportowej spedycji międzynarodowej
Źródło finansowania Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - Program Phare 2003 - 2003/004-379.05.04.03
Numer umowy o dofinansowanie 2003/004-379/05.04-04/03/0334
Wartość całkowita 61.392,22 EUR
Kwota dofinansowania 30.696,11 EUR