Piotr Potocki Roboty Drogowe i Ziemne

PPHU Piotr Potocki
23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 63
woj. lubelskie

Piaskownia

Zaopatrzenie placu budowy:
 • piasek
 • piasek rzeczny
 • żwiry do betonu
 • tłuczeń, grysy
 • humus
 • ziemia trawnikowa i ogrodowa

Począwszy od 1991 roku firma posiada własną kopalnię piasku w miejscowości Rapy Dylańskie k/Biłgoraja.
Badania geologiczne i opracowania branżowe, zatwierdzone przez Urząd Górniczy - ustaliły powierzchnię złoża na 117.750m², a zasoby bilansowe kruszywa na 532.855m³.
Pozyskiwany piasek, przebadany przez laboratoria budowlane wykazuje wysoką przydatność branżową. Analiza wyników badań stwierdziła, że jakość wydobywanego kruszywa spełnia wymagania norm następujących:

 • PN-86/B-06712 - "Kruszywa mineralne do betonu"
 • PN-79/B-06711 - "Piasek do zapraw budowlanych" - odmiana 2, gatunek 1,
 • BN-87/6774-04 - "Kruszywa naturalne do nawierzchni dróg" - gatunek 1,
 • BN-68/8933-08 - "Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem"
 • BN-72/8932-01 - "Roboty ziemne" - wykorzystanie między innymi do budowy nasypów

Polecamy i zapraszamy do współpracy!


Polityka prywatności,   liczba odwiedzin:
© 2007-2021 Net Partners